می توانم؟ نمیتوانم؟ می شود ؟ نمیشود؟

درخواست حذف این مطلب

فهرست بلندبالایی از نمی توانم های خودم تهیه کرده ام  که البته درکنار اونها خانه های دیگری هم هست ولی فهرست ناتوانی هایم گسترده ترند!  

در واقع ج پیش رویم اینگونه است:  

نمی توانم

چرا نمی توانم

چطور می توانم

توانمندی ها و نقاط قوت

 

مشکل اینجاست که حتی در جلوی خیلی از نمی توانم هایم، نمیتوانم بنویسم چرا نمی توانم!!  یا چطور می توانم؟  

بدتر از اونم اینه که حتی توانمندی ها و نقاط قوت شخصیتم هم گاهی فکر میکنم خودش ضعفه یعنی اونقدر زیاده که سوء استفاده می شه ازش!!!

به هر حال دلم می خواد کشف کنم چرا نمی تونم و اینکار بسی سخت است وسخت تر اینکه حتی چطوری میشودآن نقطه ضعف را تقویت کرد ؟